Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2022

Những lý do nên biết về dịch thuật hài hước

Hình ảnh
Dịch hài hước rất là khó. Rất nhiều điều khiến chúng ta bật cười bắt nguồn từ cách chơi chữ, nghĩa kép và những ý nghĩa văn hóa tinh tế, tất cả đều có thể dễ dàng bị mất đi khi cố gắng truyền tải ý nghĩa từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Tuy không thể phủ nhận sự phức tạp nhưng có những cách mà người dịch có thể hiểu được sự hài hước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những thách thức khi dịch hài hước và cách giải quyết chúng. Những Thách Thức Của Việc Dịch Tính Hài Hước Có rất nhiều yếu tố dẫn đến sự phát triển của các chuẩn mực văn hóa, bao gồm tất cả mọi thứ từ lịch sử quốc gia và khí hậu chính trị đến vị trí địa lý và thời tiết. Các chuẩn mực văn hóa in sâu vào óc hài hước tập thể của một quốc gia và phần lớn những gì chúng ta thấy buồn cười đã ăn sâu vào xã hội. Ví dụ hãy hỏi một người Anh suy nghĩ của họ về sự hài hước của người Mỹ và họ sẽ nói rằng điều đó thật thô thiển và thiếu tinh tế. Hãy đặt câu hỏi tương tự với một người Mỹ về tính hài hước người Anh và họ sẽ