Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2023

9+ mẹo tìm kiếm và giữ khách hàng tiềm năng hiệu quả

Hình ảnh
Bật Mí Cách Thức Tìm Kiếm và Giữ Khách Hàng Tiềm Năng Hiệu Quả Nhất Khi bạn hoạt động trong ngành dịch thuật , cách tốt nhất là khi bạn có thể tìm được những khách hàng sẽ luôn có những tài liệu cần dịch cho bạn, và còn tốt hơn nữa nếu bạn giữ được họ quay lại bạn vì chất lượng dịch tốt. Để giúp bạn tìm và giữ được những khách hàng có giá trị nhất, chúng tôi đề xuất những chiến lược đơn giản sau: + Ưu tiên cho thời gian giao bài – Luôn ghi nhớ rằng khách hàng của bạn cũng có thời hạn.Nên ngoài việc mang lại chất lượng dịch nổi bật, bạn cũng nên đúng thời hạn giao bài nữa. + Luôn sẵn sàng với khách hàng – Hãy đảm bảo thông tin liên lạc của bạn giúp khách hàng dễ liên hệ, nếu họ có thể liên hệ bạn dễ dàng, họ sẽ quay lại sớm với nhiều dự án hơn. (Ví dụ, hãy thiết lập chữ ký dưới mỗi email của bạn kèm theo số điện thoại, địa chỉ mail, hoặc thậm chí là số fax). Do đó, bất kỳ khi nào một khách hàng cần sự giúp đỡ của bạn, họ sẽ biết nơi và cách thức để tìm thấy bạn. + Theo sự chỉ dẫn –